Đề nghị tháo dỡ tuyến đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút đoạn qua thị trấn Di Lăng

10:09, 15/09/2022
.
(Baoquanngai.vn)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tháo dỡ, di dời tuyến đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút đoạn qua thị trấn Di Lăng. 
[links()]
 
Tuyến đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút đoạn qua thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (từ trạm 35kV Sơn Hà đến cột số 81) đã tách lèo từ tháng 11/2020, hiện nay không còn sử dụng. Tuyến đường dây này thuộc danh mục cơ sở phải di dời theo Quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 324 ngày 8/3/2013; Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương di dời tại Thông báo số 194 ngày 31/8/2016. 
 
Tuy nhiên đến nay, tuyến đường dây này vẫn chưa được các đơn vị liên quan tháo dỡ, di dời, ảnh hưởng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng ở thị trấn Di Lăng. 
 
Tuyến đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút đoạn qua thị trấn Di Lăng, hiện nay không còn sử dụng.
Tuyến đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút đoạn qua thị trấn Di Lăng, hiện nay không còn sử dụng.
Qua báo cáo của UBND huyện Sơn Hà; đề xuất của Giám đốc Sở Công thương tại Công văn số 957 ngày 18/5/2022, thì việc tháo dỡ, di dời tuyến đường dây này là khẩn thiết, phù hợp với tình hình hiện nay.
 
Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tháo dỡ, di dời đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút đoạn đi qua Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng (từ cột số 39 đến cột số 45). Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022.
 
Lập kế hoạch, thực hiện tháo dỡ, di dời đối với các đoạn tuyến đường dây 35kV Nước Trong - Núi Bút còn lại (từ trạm 35kV Sơn Hà đến cột số 38 và từ cột số 46 đến cột số 81) để bàn giao mặt bằng cho UBND huyện Sơn Hà phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện Quy hoạch đô thị thị trấn Di Lăng. Thời gian hoàn thành trong năm 2023.
 
Tuyến đường dây chậm di dời đã ảnh hưởng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng ở thị trấn Di Lăng.
Tuyến đường dây chậm di dời đã ảnh hưởng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng ở thị trấn Di Lăng.
Trước đó, UBND huyện Sơn Hà đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi khẩn trương tháo dỡ, di dời đường dây 35kV Nước Trong –Núi Bút đoạn đi qua Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng.
 
Tuyến đường dây 35kV Nước Trong – Núi Bút đoạn đi qua Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng chưa được di dời, tháo dỡ đã làm ảnh hưởng đến công tác giao mặt bằng sạch cho các khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 lô đất thuộc Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng.
 
Tin, ảnh: PV

.