Rà soát, đánh giá lại kết quả xây dựng nông thôn mới

03:03, 10/03/2022
.
(Báo Quảng Ngfãi)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chỉ đạo Sở NN&PTNT rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); số lượng xã, huyện NTM theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; khả năng thực hiện các tiêu chí để đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. 
[links()]
 
Chủ động làm việc với các địa phương có đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao theo hướng điều chỉnh quy hoạch, thực hiện về giao thông nông thôn, công tác quy hoạch nghĩa trang nhân dân tập trung, giáo dục, y tế, văn hóa, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân... trong khi chờ trung ương ban hành Bộ Tiêu chí về xã NTM nâng cao, kiểu mẫu...
 
Nhiều địa phương trong tỉnh đã đưa phương tiện cơ giới vào thu hoạch lúa.             Ảnh: ĐĂNG LÂM
Nhiều địa phương trong tỉnh đã đưa phương tiện cơ giới vào thu hoạch lúa. Ảnh: ĐĂNG LÂM
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chủ động theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí NTM của các địa phương ngay từ khâu triển khai; kịp thời có giải pháp hỗ trợ để các địa phương hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tập trung nguồn lực, nhân lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch chương trình trong giai đoạn mới, nhất là các huyện đăng ký kế hoạch xã về đích NTM trong năm 2022 như: Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, các huyện đăng ký xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.
 
Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM (xã Bình Châu, Bình An, huyện Bình Sơn; xã Ba Điền, Ba Liên, huyện Ba Tơ; xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà và xã Long Hiệp, huyện Minh Long), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh lên 99 xã vào cuối năm; 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; bình quân 17 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2021.
 
NG.TRIỀU
 
 
 

.