Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và Quỹ Cứu trợ năm 2022

10:02, 01/02/2023
.
Trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả do bão, lụt gây ra. Kết quả: Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ tỉnh đã huy động được 34.331.165.341 đồng (trong đó nguồn huy động Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 27.290.155.077 đồng; Quỹ Cứu trợ tỉnh với tổng số tiền 7.041.010.264 đồng).
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ban Cứu trợ tỉnh xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022.
 
Danh sách cụ thể như sau:
 

 

 

 


.