Để thoát khỏi "vùng trũng" nông thôn mới

09:09, 12/09/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, báo cáo nêu “toàn khu vực có 604/1.424 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM” và đánh giá đây đang là vùng trũng về xây dựng NTM của cả nước. Bởi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM thấp hơn bình quân cả nước (chỉ cao hơn duy nhất vùng miền núi phía Bắc).
TIN LIÊN QUAN

Nằm trong “vùng trũng” này, tính đến ngày 30.6.2019, Quảng Ngãi mới có 60/166 xã đạt tiêu chí NTM. Nhìn chung, kết quả thực hiện chương trình NTM của tỉnh hiện vẫn còn đạt thấp (bình quân 13,95 tiêu chí/xã) so với bình quân chung của cả nước (khoảng 15,26 tiêu chí/xã).
Cơ sở hạ tầng ở xã Phổ Văn (Đức Phổ) được đầu tư ngày càng hoàn thiện.
Cơ sở hạ tầng ở xã Phổ Văn (Đức Phổ) được đầu tư ngày càng hoàn thiện.

Chính vì thế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện tại địa phương.

Trong đó, đối với 25 xã theo kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2019, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát lại các tiêu chí, đối với các tiêu chí đã đạt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định; với các tiêu chí chưa đạt, các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc hoàn thành các tiêu chí, để các xã đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Thực tế, càng về sau các xã đi sau càng gặp khó khăn khi nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn trung ương, tỉnh đầu tư cho chương trình vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, khi có nguồn lực để đầu tư, thì các địa phương cần tập trung đầu tư và giải ngân, tránh tình trạng để mất vốn.

Tuy nhiên điều đáng buồn là, theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, thực hiện chương trình xây dựng NTM trong thời gian qua, TP.Quảng Ngãi và các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng, Đức Phổ, Tây Trà là những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp.

Việc đẩy nhanh thực hiện xây dựng NTM vừa phải đảm bảo kế hoạch, nhưng cũng phải đảm bảo mục tiêu “hướng tới phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, làm cho cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn khá giả, tiệm cận với khu vực đô thị”. Do đó, để đạt kế hoạch năm 2019 và mục tiêu đến cuối năm 2020, Quảng Ngãi có ít nhất 98 xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, thì các địa phương còn rất nhiều việc phải làm.

Trước hết, các địa phương và các sở, ngành liên quan cần đánh giá toàn diện và đưa ra giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế của địa phương, để thúc đẩy chương trình rất ý nghĩa đối với nông thôn và nông dân, nhằm sớm thoát khỏi “vùng trũng” trong xây dựng NTM và theo kịp tiến trình chung của cả nước.

Bài, ảnh: LINH GIANG
 

.