Quy định mức chi thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"

10:08, 02/08/2018
.

(Baoquangngai.vn)- ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ​-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
​Theo đó, đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã: Các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mức chi hỗ trợ là 25 triệu đồng/năm/xã; Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại mức chi hỗ trợ là 20 triệu đồng/năm/xã, phường, thị trấn.
 
Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 10 triệu đồng/năm/khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ dân trở lên, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định này.
 
Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Ngoài mức hỗ trợ nêu trên thì được bố trí thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư.
 
PV

.