Tư vấn chế độ bảo hiểm

09:08, 26/08/2017
.

Ông Trần Thương (ở huyện Nghĩa Hành) hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại 2 công ty với 2 hợp đồng lao động với thời gian ký kết 1 năm. Xin hỏi tôi phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với hợp đồng ở công ty nào?

Trả lời:

Khoản 4, Điều 85 Luật BHXH và Điều 43 Luật Việc làm quy định: Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Và theo khoản 2 Điều 13 Luật BHYT: Trường hợp người lao động có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động:  Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết, nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.  

THU HẰNG
 


.