Vụ khiếu nại của bà Lành được giải quyết đúng pháp luật

10:11, 25/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bà Trần Thị Lành ở tổ 21, phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi), khiếu nại: Nguyên thửa đất số 137, diện tích 1.264m2, tờ bản đồ số 02, phường Trần Phú của gia đình bà không đưa vào HTXNN, nhưng HTX đã tự ý lấy đất và được UBND thị xã lúc bấy giờ cấp giấy CNQSDĐ.

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên thửa đất trên do vợ chồng ông Trần Sửu và bà Hồ Thị Mai (cha mẹ bà Lành) mua lại của vợ chồng ông Nguyễn Trần Hoàng và bà Phan Thị Thành vào năm 1971 với giá 50 nghìn đồng để sản xuất nông nghiệp.

 

Gia đình bà Lành trình bày đơn tại buổi đối thoại
Gia đình bà Lành trình bày đơn tại buổi đối thoại

Năm 1984, phường Trần Phú thành lập HTXNN Trần Phú, ông Sửu là xã viên HTXNN nhưng không đưa thửa đất màu nói trên vào HTXNN để làm ăn tập thể. Thực hiện Thông tư số 55/ĐK- TK ngày 5.11.1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất và Chỉ thị số 54/CT-UB ngày 18.10.1983 của UBND tỉnh Nghĩa Bình về việc cụ thể hóa một số chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, UBND phường Trần Phú và HTXNN Trần Phú thu hồi diện tích thửa đất trên đưa vào quản lý, bố trí làm ăn tập thể. Sau khi thu hồi đất, HTXNN Trần Phú đã thực hiện quyền phân chia ruộng đất và giao cho 2 xã viên Trần Kiêm và Bùi Hường trồng mía, mì.

Đến năm 1986, HTXNN thực hiện đăng ký 299 và thực hiện chủ trương quy hoạch lại đất sản xuất để đảm bảo liên canh trong sản xuất, UBND phường và HTXNN Trần Phú sử dụng thửa đất số 137 đổi cho ông Trần Văn Toàn để lập vườn làm nhà ở, ông Toàn giao thửa đất vườn số 64, diện tích 1.500m2 cho HTXNN Trần Phú. HTXNN Trần Phú tiến hành giao khoán cho các xã viên Mạc Thị Ry và Trần Văn Tân sản xuất. Sau khi đổi đất, ông Toàn sử dụng lập vườn và xây dựng nhà ở trên thửa đất 137 cho đến nay.

Năm 2002, bà Ry già yếu không sản xuất được nên đã chuyển nhượng cho ông Trần Văn Thái (con trai ông Trần Sửu) sử dụng và đã được cấp giấy CNQSDĐ cho ông Thái. Năm 1990, do nhà ở xuống cấp nên ông Trần Văn Toàn tiến hành sửa chữa lại thì ông Trần Sửu ra ngăn cản, UBND phường Trần Phú mời ông Trần Sửu và ông Trần Văn Toàn để giải quyết. Hai bên thống nhất việc UBND phường thực hiện chính sách giao đất nông nghiệp cho nhân dân sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định 64/CP của Chính phủ thì thửa đất số 64, diện tích 1.500m2 (của ông Toàn đổi cho HTXNN) được chia thành 2 thửa. Thửa số 551, diện tích 545m2 giao cho ông Trần Sửu; thửa đất số 551, diện tích 646m2 giao cho bà Mạc Thị Ry. Tuy nhiên đến năm 2001, ông Toàn tháo dỡ nhà để làm lại nhà mới thì bị ông Sửu tranh chấp không cho ông Toàn làm nhà.  
 

Chiều ngày 7.11.2013, tại buổi đối thoại với gia đình bà Lành, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa nói: Việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại của  ông Sửu và bà Lành là đúng trình tự và quy định của pháp luật. Gia đình bà Lành cần nắm chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, chấp hành quyết định giải quyết của UBND tỉnh vào năm 2003.

Ngày 24.6.2002, UBND phường Trần Phú có Thông báo số 23/TB-UB về việc trả lời ông Trần Sửu với nội dung: “ông Trần Sửu tranh chấp và đòi lại thửa đất số 137 do HTXNN quản lý và đã đổi cho ông Trần Văn Toàn là không đúng pháp luật…”. Tiếp đó, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Ngãi đã  hành QĐ số 503/QĐ-UB ngày 5.8.2002 bác đơn của ông Trần Sửu khiếu nại đòi lại quyền sử dụng thửa đất số 137. Công nhận ông Trần Văn Toàn được quyền sử dụng thửa đất số 137. Tháng 7.2003, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành QĐ số 1707/QĐ-CT bác khiếu nại đòi lại đất của ông Sửu. Công nhận nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Quảng Ngãi tại QĐ 503 là đúng pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó ông Sửu đã ủy quyền cho con gái là Trần Thị Lành liên tục gửi đơn đến các cơ quan Trung ương và địa phương để khiếu nại, mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã động viên, giải thích việc giải quyết của tỉnh là đúng quy định của pháp luật.  

Ngày 23.10.2008, Thanh tra Chính phủ cũng có công văn số 144/TTCP-V.IV và ngày 19.10.2012 Thanh tra Chính phủ tiếp tục có Công văn số 2695/TTCP-VP về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10.5.2012, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh có Thông báo số 1517/UBND ngày 3.5.2013 về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lành.


Bài, ảnh : TRỊNH PHƯƠNG
 


.