Thành phố Quảng Ngãi: Đoàn kết xây dựng và phát triển

03:01, 12/01/2012
.

(QNg)- Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã làm tốt chức năng đoàn kết, vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nổi bật là các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Đền ơn, đáp nghĩa", các tổ chức thành viên đã có nhiều phong trào sôi nổi, rộng khắp, liên tục như: Hội Nông dân thành phố với phong trào thi đua “sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng"; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào: "Tuổi trẻ thi đua học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp", "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Liên đoàn Lao động với phong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"; Hội Người cao tuổi đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"...

Các phong trào, cuộc vận động đã hội tụ các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia hiệu quả, thiết thực, thể hiện "ý Đảng, lòng dân". Qua đó làm nảy nở thêm lòng nhân ái, tình đoàn kết giữa giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tạo nguồn sức mạnh, động lực góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong năm 2011, nhân dân thành phố đã cùng nhau đóng góp xây mới, sửa chữa 22 nhà ở cho hộ nghèo, làm 2.314m đường bê tông khối phố và xây dựng 12 điểm sinh hoạt ở khu dân cư. Đặc biệt, 166 khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đã bàn giao 14 ngôi nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 8 ngôi nhà xiêu vẹo, dọn vệ sinh 20 tuyến đường hẻm phố, vận động nhân dân nạo vét 2.360m kênh mương nội đồng, thăm và tặng quà cho 715 gia đình chính sách và gia đình neo đơn...

Trong năm, UBMTTQVN thành phố đã kêu gọi cán bộ và nhân dân thành phố đóng góp "Quỹ vì người nghèo" được hơn 100 triệu đồng; vận động quỹ "Vì người nghèo" thành phố được 500 triệu đồng. Từ đó giải ngân 100 triệu đồng để tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ xây mới 2 nhà Đại đoàn kết và 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ 22 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo.

Năm 2012, UBMTTQVN thành phố Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, lao động sáng tạo, ra sức thi đua, đồng tâm hiệp lực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế để phát triển nhanh, bền vững xây dựng thành phố Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp.


        Văn Đạo
 


.