Hội nghị triển khai văn bản pháp luật

09:04, 21/04/2011
.

(QNg)- Sáng 19/4, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật.

Đại diện UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; phòng tư pháp 14 huyện, thành phố tham dự hội nghị. Lãnh đạo Sở Tư pháp đã triển khai các văn bản pháp luật bao gồm: Luật thi hành án Hình sự; Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Trong đó tập trung nhấn mạnh những quy định mới, những nội dung trọng tâm của các văn bản luật nói trên để đại biểu hiểu và phổ biến lại cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và người dân trong khu dân cư.

Riêng đối với Nghị quyết số 55 của Quốc hội khóa 12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã phân tích sâu. Bởi đây là quy định mới, thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống hộ nông dân thông qua chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011.

        THANH NHỊ

.