Luân chuyển cán bộ trẻ từ tỉnh về xã: Từ chủ trương đến thực tiễn

03:03, 22/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ là “... xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
 
[links()]
Từ chủ trương lớn...
 
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định một trong 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo liên tục, kế thừa, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lựa chọn, quy hoạch, theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo tương lai của tỉnh cho 10, 20 năm đến". Qua chủ trương trên cho thấy tầm nhìn và sự quyết tâm rất lớn của Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ. 
 
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng 5 cán bộ trẻ được luân chuyển về cơ sở đợt 1 năm 2023. ẢNH: TL
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng 5 cán bộ trẻ được luân chuyển về cơ sở đợt 1 năm 2023. ẢNH: TL
Ngày 12/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 08-ĐA/TU về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đề án xác định cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức về tạo nguồn cán bộ trẻ; xem đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và có chính sách cụ thể thu hút cán bộ trẻ.
 
Để cụ thể hóa các nghị quyết và kết luận trên, ngày 27/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 1121-KL/TU về ban hành  quy trình tạm thời đưa cán bộ trẻ đang công tác ở các cơ quan của tỉnh có quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về công tác ở cấp xã để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 5 năm, 10 năm và 20 năm sau.
 
Thông thường, công tác luân chuyển cán bộ của Đảng lâu nay thường là luân chuyển “cách cấp”, có nghĩa là cán bộ cấp tỉnh được quy hoạch chức danh tương ứng sẽ luân chuyển về cấp huyện, cán bộ cấp huyện sẽ được luân chuyển về cấp xã để rèn luyện, trưởng thành. Lần này, Tỉnh ủy đã có chủ trương mới mang tính đột phá, đó là luân chuyển những cán bộ trẻ, có năng lực cấp tỉnh về giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý ở cấp xã. 
 
Cán bộ luân chuyển được tỉnh lựa chọn phải là các đồng chí có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác, uy tín; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển; được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, có triển vọng phát triển. Mục tiêu của công tác luân chuyển lần này là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, giúp cho cán bộ có thêm kiến thức thực tế và phát triển nhanh, toàn diện hơn để hiện thực hóa mục tiêu có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ cho 5 năm, 10 năm và 20 năm sau.
 
Đến tổ chức thực hiện
 
Với sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, qua gần nửa năm với các bước đi thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, ngày 10/3/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao quyết định luân chuyển cán bộ về giữ chức vụ bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã đợt 1 năm 2023 cho 5 cán bộ trẻ của tỉnh. 
 
Đợt luân chuyển này gồm có 5 đồng chí cán bộ trẻ từ các cơ quan, ban ngành và Trường Chính trị tỉnh. Các cán bộ luân chuyển dưới 40 tuổi, hầu hết đều có trình độ thạc sĩ, được quy hoạch giữ các chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây vừa là điều kiện thuận lợi, nhưng cũng vừa tạo ra môi trường thử thách không nhỏ để những đồng chí cán bộ luân chuyển khẳng định năng lực công tác của mình.
 
Tiếp theo đợt 1 năm 2023 sẽ còn nhiều đợt luân chuyển cán bộ trẻ từ tỉnh về xã để cán bộ có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Vì vậy, để thực hiện tốt hơn nữa chủ trương mang tính đột phá này, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 
 
Thứ nhất, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong việc quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, nhất là Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ về cơ sở. Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho cán bộ yên tâm luân chuyển. Thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, đánh giá, nhận xét cán bộ luân chuyển và xây dựng chính sách, chế độ phù hợp nhằm tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Thứ hai, các cơ quan có thẩm quyền cần giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ về cơ sở để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ. 
 
Thứ ba, các đồng chí cán bộ luân chuyển phải quán triệt sâu sắc quan điểm luân chuyển để đào tạo, rèn luyện, thử thách, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, không phải để lên chức vụ cao hơn. Phải thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, rèn luyện, gắn bó mật thiết với địa phương, cơ quan, đơn vị nơi luân chuyển đến. Cán bộ cần nhiều thời gian, tâm sức tìm hiểu, làm quen, học hỏi từ thực tiễn địa phương, nắm kỹ tình hình để xây dựng quyết sách phát triển cho thật trúng, thật đúng.
 
Hy vọng với quyết tâm chính trị cao mang tính chiến lược trong đào tạo, rèn luyện và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận như trên, chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ của tỉnh trong giai đoạn tới.
 
 ĐỖ TIẾN CẨN
 
 
 

.