Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tổ chức phiên họp thứ 3

01:03, 17/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 16/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và các thành viên Ban Chỉ đạo.
 
[links()]
 
Tại phiên họp, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn đã triển khai các văn bản của trung ương liên quan đến công tác PCTN, TC. Đồng thời, xin ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo về phân công thành viên Ban Chỉ đạo; góp ý dự thảo thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và dự kiến thành phần tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tiến độ chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo... Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của trung ương. Các cơ quan giúp việc và từng thành viên đã phát huy trách nhiệm trong triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại cuộc họp. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023, cần được thể chế hóa trong nhiệm vụ cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm gắn với chương trình công tác. Các cơ quan tham mưu, giúp việc và từng thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. 
 
BÁ SƠN
 

.