Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải kiểm tra, chỉ đạo việc mua báo, tạp chí của Đảng

11:03, 16/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Văn phòng Tỉnh ủy đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc kiểm tra, đôn đốc việc mua báo, tạp chí của Đảng, trong đó có báo Quảng Ngãi.
[links()]
Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc mua báo, tạp chí của Đảng; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề vượt quá thẩm quyền (nếu có).
Ấn phẩm báo Quảng Ngãi Xuân Quý Mão 2023 được chọn làm quà tặng cho Hội Đồng hương và CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.
Ấn phẩm báo Quảng Ngãi Xuân Quý Mão 2023 được chọn làm quà tặng cho Hội Đồng hương và CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, Báo Quảng Ngãi có Công văn số 461-CV/BQN ngày 1/2/2023 gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phản ánh bên cạnh một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt việc mua báo Quảng Ngãi, thì vẫn còn nhiều tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị… trên địa bàn tỉnh không mua báo Quảng Ngãi, hoặc mua không đủ số lượng theo quy định.

Điều đó cho thấy, một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 4398-CV/TU ngày 4/5/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 173-KL/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.  

PV

.