Tỉnh đoàn: Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

08:03, 16/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hằng năm, căn cứ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT, GS) định kỳ, chuyên đề. Qua đó, đề ra giải pháp để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương triển khai đạt hiệu quả.
 
[links()]
 
Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành 10 đợt KT, GS tại các huyện, thị đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tại buổi KT, GS đối với Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng, các thành viên đoàn giám sát và Đoàn trường tập trung làm rõ kết quả việc tuyên truyền, thực hiện Luật Thanh niên và việc thực hiện Quy chế cán bộ đoàn. Bí thư Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phùng Thị Phương Thảo cho biết, trên cơ sở định hướng của Tỉnh đoàn, Đoàn trường đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quy hoạch chức danh chủ chốt của Đoàn trường ở các nhiệm kỳ tiếp đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế cán bộ đoàn và chuẩn bị các điều kiện để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lê Văn Vin trao đổi với đại diện UBND huyện Sơn Tây sau đợt giám sát  về việc thực hiện Luật Thanh niên. Ảnh: Tỉnh đoàn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lê Văn Vin trao đổi với đại diện UBND huyện Sơn Tây sau đợt giám sát về việc thực hiện Luật Thanh niên. Ảnh: Tỉnh đoàn
Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành 9 đợt KT, GS. Trong đó có 2 đợt giám sát trực tiếp việc thực hiện Luật Thanh niên tại UBND huyện Bình Sơn và UBND huyện Sơn Tây; giám sát gián tiếp UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại thông qua báo cáo đánh giá của các đơn vị. Qua góp ý của Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp, hỗ trợ để góp phần mang lại kết quả cao trong phong trào thanh niên tại địa phương.
 
Ngoài các đợt KT, GS định kỳ, chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã xây dựng chương trình và hướng dẫn cơ sở về công tác KT, GS, giúp các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Những năm qua, Huyện đoàn Sơn Tịnh thực hiện tốt công tác KT, GS, điển hình như kiểm tra tình hình sử dụng vốn tại 7/7 xã có vốn vay và kiểm tra việc sử dụng vốn vay đối với 100% hộ vay. Kết quả, đến nay, toàn huyện có hơn 600 hộ thanh niên vay với tổng dư nợ do thanh niên quản lý hơn 40 tỷ đồng. Các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lê Văn Vin nhận định, hoạt động KT, GS đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai các hoạt động chăm lo và phát huy nguồn lực thanh niên. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác KT, GS, các cấp bộ đoàn mà trực tiếp là bí thư đoàn các cấp cần nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác KT, GS. Đồng thời, đảm bảo việc KT, GS thực chất, nghiêm túc, trọng tâm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm gắn với tháo gỡ, chia sẻ khó khăn với cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...
 
TRUNG ÂN
 
 
 

.