Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

03:03, 21/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, năm 2023 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện.
 
[links()]
 
Một trong những yêu cầu được Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra là thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng khoa học, sát thực tiễn, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt việc phân công, phân cấp gắn với chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên và cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện. Giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trong cấp ủy, chỉ huy trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. ẢNH: X.THIÊN
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. ẢNH: X.THIÊN
Đại tá Trịnh Công Sơn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2023 Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự cấp xã và tình hình quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã, để có cơ sở đánh giá thực chất chất lượng công tác đảng ở cơ sở. Từ đó tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ quân sự cấp xã, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương.        
 
Để công tác xây dựng tổ chức đảng thực sự vững mạnh trong toàn lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đồng thời, giải quyết mối quan hệ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, giữa cấp ủy với người chỉ huy; giữa Chỉ huy trưởng với Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mọi hoạt động, dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể. Chú trọng đến xây dựng mối đoàn kết nội bộ, không để xảy ra tình trạng mất nguyên tắc, mất đoàn kết trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh...
 
Đối với cấp dưới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Phát huy quyền dân chủ của mỗi quân nhân. Xây dựng tổ chức, chỉ huy thực sự vững mạnh, hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy hiệu quả quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.
 
Đại tá Trịnh Công Sơn cho biết thêm, cùng với tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các tổ chức đảng triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt". Thường xuyên nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... 
Để đánh giá hiệu quả trong công tác lãnh đạo của các tổ chức đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra chỉ tiêu là phải thực hiện tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh...       
 
 XUÂN THIÊN
 

.