Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

01:01, 06/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình và các đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.
[links()]
 
Năm 2022, Ban Tổ chức các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Thực hiện đồng bộ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 700 trường hợp phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; hoàn thành công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ tỉnh; phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra. Thành lập mới 3 tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước. Toàn tỉnh có 933/954 chi bộ có cấp ủy. Kết nạp được 1.666 đảng viên mới, tăng 518 đảng viên mới kết nạp so với năm 2021.
 
Năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm 2020 - 2025; chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác năm 2023, trọng tâm là chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21, Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 28.
 
Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới một số quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ…
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn ngành bám sát, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm 2020 - 2025; chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác năm 2023, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 
 
Các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm đội ngũ cán bộ. Các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, đảm bảo số lượng, chú ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Quan tâm đến xây dựng chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ hợp lý.
 
“Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ của tỉnh, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học, nói đi đôi với làm”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.