Nhiều đột phá trong công tác xây dựng Đảng

02:01, 05/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, với nhiều thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự là 1 trong 5 tập thể trong cả nước được nhận Cờ thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 
 
[links()]
 
Là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, có chất lượng, sát thực cơ sở quan trọng để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.
 
Cán bộ là gốc của mọi công việc
 
Xác định vai trò đặc biệt của công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Một số mô hình mới, cách làm sáng tạo bước đầu đã mang lại hiệu quả. Đó là Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình trao các quyết định về công tác cán bộ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình trao các quyết định về công tác cán bộ.
Đề án về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm, 10 năm, 20 năm đến. Nhiều nội dung mang tính đột phá đã được xác định như luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh có quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, đào tạo và tạo nguồn cán bộ.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang hoàn chỉnh khâu cuối để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện vào cuối quý I/2023. Chúng ta thực hiện thận trọng, chặt chẽ. Một nội dung đột phá nữa là quyết định cán bộ chủ chốt cấp xã không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ. Phấn đấu nâng dần tỷ lệ bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không phải là người địa phương.
 
Năm 2022 cũng ghi dấu ấn về cách làm mới, sáng tạo ở cơ sở. Đó là triển khai thí điểm bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo mô hình “Dân tin, Đảng cử” tại 3 huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa và Ba Tơ. Qua đó đã có 192 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở 3 huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa và Ba Tơ được lựa chọn thí điểm theo Đề án 07 thí điểm mô hình “Dân tin, Đảng cử”, góp phần quan trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố. Phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng bộ cơ sở, chi bộ cũng đã phát động nhiều cách làm mới, sáng tạo nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
 
Đào tạo gắn với thực tiễn
 
Năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu 37 lượt nhân sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử diện ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý. Tham mưu triển khai đồng bộ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026 - 2031.
 
Huyện Tư Nghĩa là 1 trong 3 địa phương được Tỉnh ủy chọn triển khai Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”.  Trong ảnh: Người dân thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn vào tháng 5/2022.  Ảnh: KIM NGÂN
Huyện Tư Nghĩa là 1 trong 3 địa phương được Tỉnh ủy chọn triển khai Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”. Trong ảnh: Người dân thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn vào tháng 5/2022. Ảnh: KIM NGÂN
Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 3 cấp theo quy định, bảo đảm kế hoạch đề ra. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nền nếp, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định. “Luân chuyển chỉ là 1 khâu trong công tác đào tạo cán bộ. Khi đã được quy hoạch thì cán bộ đó sẽ được đưa đi luân chuyển để đào tạo thông qua thực tiễn ở những vị trí khác nhau, rèn luyện kỹ năng, phát hiện yếu tố nổi trội, để có nguồn cán bộ dồi dào. Theo nguyên tắc công tác cán bộ giỏi việc nào làm việc ấy, phát huy năng lực sở trường. Thứ hai là khi được quy hoạch, luân chuyển không có nghĩa là lên chức. Quan điểm này cũng được xóa bỏ. Luân chuyển có nghĩa là đào tạo cho chức danh ấy thôi theo đúng tinh thần Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ”, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho biết.
 
Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhìn nhận, trong các mặt công tác đạt được trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy rằng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh rất tốt công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành rất nhiều Đề án, Kết luận, chủ trương để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, tôi cho rằng nền tảng để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khác phải xuất phát từ tổ chức, từ công tác cán bộ. 
 
Với chủ trương và giải pháp đồng loạt được thực hiện trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã đạt những thành tựu quan trọng và đó là tiền đề, đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác. Tỉnh vừa hoàn thành xong công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026 - 2031. Do đó, trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ bằng nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ điều kiện mới. Gắn công tác đào tạo với tập huấn cập nhật kiến thức để đội ngũ cán bộ có kiến thức toàn diện. Tiếp tục đưa cán bộ về cơ sở, luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện về tỉnh, từ tỉnh về xã để cán bộ có điều kiện tiếp cận và trải nghiệm từ thực tiễn để rèn luyện toàn diện cả về lý luận và thực tiễn.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 

.