Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

06:01, 09/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021- 2026, 2025 – 2030, 2026 – 2031.
[links()]

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, sau khi hoàn thiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2022, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở cấp mình, cơ quan, đơn vị theo đúng Quy định 50, Hướng dẫn 16 và Hướng dẫn 05. Thực hiện đầy đủ quy trình các bước bổ sung vào nguồn quy hoạch. Những đồng chí được đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ có kết luận chính trị quá 6 tháng thì phải xem xét kết luận trước khi quyết định hoặc đề nghị cấp thẩm quyền quyết định.

 

Ủy viên trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho người có uy tín.   Ảnh TL
Ủy viên trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho người có uy tín. Ảnh TL
Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lần này phải quan tâm ưu tiên đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là những ngành, địa phương chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định và gắn liền với công tác chuẩn bị nguồn nhân sự lãnh đạo cho cơ quan, đơn vị, nhân sự cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự HĐND, UBND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo và thực hiện luân chuyển cán bộ phải tuân thủ quy hoạch, có thứ tự ưu tiên, được công khai rõ ràng, minh bạch trong đảng bộ, cơ quan, tổ chức. Thời gian hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch đợt 1 và gửi báo cáo quy hoạch cán bộ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất ngày 31/3/2023 để xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

PV


.