Chuyển biến trong công tác dân vận chính quyền

22:55, 07/01/2023 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với Năm 2022, công tác dân vận chính quyền đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 
 
Nỗ lực của cả hệ thống chính trị 
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận chính quyền năm 2022 được các cấp chính quyền ở huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh thực hiện, đó là cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, để tạo chuyển biến trong công tác dân vận chính quyền, ngay từ đầu năm, công tác dân vận chính quyền được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch đề ra. 
 
Cán bộ phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.                   ẢNH: NGỌC ĐỨC
Cán bộ phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. ẢNH: NGỌC ĐỨC
Huyện đã thành lập 5 tổ công tác vận động nhân dân và thực hiện mô hình “3 không” trong cải cách hành chính (không nợ văn bản chỉ đạo cấp trên; không nợ đơn thư của người dân; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, tạo được niềm tin của dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước). Nhờ đó, trong năm 2022, huyện đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó thực hiện thành công 2 nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng 100% theo đúng tiến độ thuộc các dự án trọng điểm của tỉnh, của quốc gia như dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án Đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, dự án Cầu Trà Khúc 3. Thứ hai là công tác cải cách hành chính, từ hạng 7 năm 2020, huyện Tư Nghĩa vươn lên dẫn đầu 13 huyện, thị xã, thành phố. 
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành 
 
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phát huy trách nhiệm người đứng đầu được thể hiện rõ trong hệ thống chính quyền các cấp ở TP.Quảng Ngãi. UBND TP.Quảng Ngãi thực hiện nghiêm việc trực báo, giao ban định kỳ. Văn phòng UBND thành phố rà soát, thống kê, thông báo các công việc tồn đọng của các phòng, ban và 23 xã, phường. Chủ tịch UBND thành phố đặt lịch làm việc với các phòng có khối lượng công việc lớn và tồn đọng nhiều nhiệm vụ như phòng tài nguyên và môi trường, phòng quản lý đô thị... để nắm tình hình, kịp thời xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
 
Bên cạnh đó, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể lãnh đạo UBND TP.Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, tư tưởng trong nhân dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, các vụ, việc nổi cộm, bức xúc. Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thi công các công trình, dự án. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác, thành phố chú trọng công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Công khai duy trì chất lượng dịch vụ công ích. Đăng tải, công khai thông tin để người dân cùng chính quyền tham gia trong giải quyết công việc chung của thành phố. Thay đổi từ trong nhận thức đến hành động nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành với quyết tâm thay đổi để hình ảnh cấp ủy, chính quyền TP.Quảng Ngãi luôn chủ động, năng động, trách nhiệm, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh. 
 
Năm 2022, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân từ tỉnh đến cơ sở được duy trì nền nếp, mang lại kết quả tích cực. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc đối thoại về nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nắm bắt và giải quyết những vấn đề đồng bào các dân tộc thiểu số quan tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bí thư cấp huyện tổ chức 54 cuộc đối thoại; bí thư cấp xã tổ chức 492 cuộc. 
 
Nhờ thực hiện nghiêm túc việc đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy và UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp công dân, việc tiếp dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Chuyển biến tích cực của công tác dân vận chính quyền trong năm 2022 đã mang lại hiệu quả trên các mặt công tác, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Để công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, tăng cường thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt Quy định về tiêu chí, đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...
 
THANH THUẬN
 
 
 
.
.