Tư Nghĩa: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

08:04, 08/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện quy chế bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại với người dân đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
[links()]
Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, lãnh đạo Huyện ủy Tư Nghĩa đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thương, Nghĩa Thuận và thị trấn La Hà. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, người dân đã có 77 ý kiến, kiến nghị, với 158 nội dung. Trong đó, có nhiều nội dung được Bí thư Huyện ủy cùng các ngành liên quan trực tiếp giải thích đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban của huyện trong việc giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân, được nhân dân đánh giá cao. 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân tiếp xúc, đối thoại với người dân xã Nghĩa Thuận.
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân tiếp xúc, đối thoại với người dân xã Nghĩa Thuận.
Ông Phan Chánh, ở thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận cho hay: "Gia đình tôi liên tục có đơn gửi UBND xã Nghĩa Thuận đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng qua rất nhiều năm mà chưa được quan tâm giải quyết. Điều đáng nói là, đến nay đơn của tôi vẫn chưa được chuyển xuống huyện. Vừa qua, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Nghĩa Thuận, tôi hy vọng khi Bí thư Huyện ủy đã hứa thì sẽ quan tâm, chỉ đạo giải quyết vụ việc của tôi".
 
Sau tiếp xúc, đối thoại, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa đã ban hành thông báo kết luận về các nội dung người dân phản ánh, kiến nghị; xác định trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Trong đó, tại buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân thị trấn La Hà, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ đạo và UBND huyện đã xem xét, giải quyết 5/19 nội dung ý kiến, kiến nghị; UBND thị trấn La Hà đã xem xét, giải quyết 3/5 nội dung ý kiến. Còn tại xã Nghĩa Thắng, UBND huyện xem xét và đã giải quyết 6/14 nội dung ý kiến; UBND xã Nghĩa Thắng đã xem xét, giải quyết 12/30 nội dung ý kiến... Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, văn phòng tổng hợp và kiến nghị các ngành chức năng giải quyết.
 
Trong năm 2020, bí thư cấp ủy các xã, thị trấn đã tổ chức 32 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở 32 điểm thôn, tổ dân phố. Qua đó, đã chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc nhân dân kiến nghị; đồng thời kiến nghị huyện, tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền...
 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân cho biết: Qua gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nhận thức của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác này được nâng lên. Bí thư cấp ủy và các cơ quan đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ, kịp thời trong giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân.
 
Công tác vận động quần chúng được đổi mới theo phương châm "sát dân, gần dân, hiểu dân và làm cho dân tin"; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, các cấp, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đây là kênh thông tin trao đổi hai chiều giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân và ngược lại; là cơ sở để lãnh đạo huyện hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân và nhân dân cũng hiểu biết đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.