Trà Bồng: Quyết tâm giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ

03:04, 12/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đảng các cấp, ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Trà Bồng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng, nhằm giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà cho 5 năm tiếp theo.
[links()]
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho biết: Huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp  phù hợp và sát với thực tiễn. Huyện xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của cả hệ thống chính trị trong những năm tới là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc... 
Thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) ngày càng khang trang.
Thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) ngày càng khang trang.
Huyện Trà Bồng đang tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của  nhân dân...
 
Trong phát triển kinh tế, huyện Trà Bồng ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như cầu qua sông Trà Bồng trên tuyến đường Trà Bình - Bình Minh; cầu qua sông Trà Bồng trên tuyến đường 18.3 thị trấn Trà Xuân; tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp, Trà Tân - Hương Trà; xây dựng công trình thủy lợi Trà Bói; đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân, tiểu thủ công nghiệp Trà Dinh; phát triển hạ tầng đô thị thị trấn Trà Xuân để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V và một số tiêu chí đô thị loại IV làm tiền đề để đạt đô thị loại IV vào năm 2030...
 
Xác định kinh tế nông, lâm nghiệp là hướng phát triển chủ lực trong thời gian đến, huyện Trà Bồng tiếp tục triển khai Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Cùng với đó là phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", gắn với lợi thế của từng vùng để dần hình thành các vùng chuyên canh. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại và xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế như quế, heo bản địa và gà kiến Trà Bồng... vào các trung tâm thương mại, siêu thị trong và ngoài tỉnh.
 
Ngoài ra, huyện Trà Bồng chú trọng hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, áp dụng khoa học kỹ thuật và gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục phát triển cây chè hiện có hơn 100ha. Huyện cũng  phối hợp với các doanh nghiệp khảo sát triển khai dự án trồng và phát triển cây chè theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ; bảo tồn, phát triển vùng chuyên canh quế; phát triển các cây dược liệu như trà hoa vàng, gừng gió, sâm bảy lá...
 
“Để nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, từng đồng chí Huyện ủy viên đã trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển...”, ông Hoàng Anh Ngọc nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.