Đức Phổ: Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

03:11, 05/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX... các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Đức Phổ đã tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Cuối tháng 10.2016, hơn 15ha diện tích lúa tại cánh đồng Đốc Gò Gai, xã Phổ Quang đã được giao cho 80 hộ dân chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 2016 -2017. Đây là cánh đồng đầu tiên ở xã Phổ Quang thực hiện dồn điền đổi thửa theo kế hoạch của huyện trong năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Quang Huỳnh Xuân Bình cho biết, là xã ven biển, với khoảng 20% số dân sống bằng nông nghiệp, diện tích sản xuất nông nghiệp ít so với các địa phương khác, nhưng có một số diện tích khó canh tác, bỏ hoang hoặc canh tác 1 vụ. Vì thế, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho nông dân, ngay từ khi bắt tay thực hiện nghị quyết, cấp ủy, chính quyền đã quyết tâm thực hiện tốt công tác dồn điển đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng.

Cán bộ xã Phổ Quang đi thăm cánh đồng Đốc Gò Gai (xã Phổ Quang) đã được dồn điền đổi thửa.
Cán bộ xã Phổ Quang đi thăm cánh đồng Đốc Gò Gai (xã Phổ Quang) đã được dồn điền đổi thửa.


Đến thời điểm này, xã đã dồn điền đổi thửa 15,3ha ở đồng Đốc Gò Gai và đã giao đất cho các hộ dân chuẩn bị cho vụ sản xuất tới. Năm 2017, xã tiếp tục dồn điền đổi thửa khoảng 30ha ở thôn Bàn An và thôn Phần Thất, đảm bảo cho các hộ canh tác đủ 2 vụ.

Với quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy trong huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Trong đó phải kể đến chương trình thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới bình quân 15 tiêu chí. Dự kiến cuối năm nay, có 2 xã là Phổ Hòa và Phổ Ninh được công nhận là xã nông thôn mới. Đây có thể nói là thành công bước đầu của huyện sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý cho biết, bám sát các nghị quyết, các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XX đề ra. Ban Thường vụ,  UBND huyện đã chỉ đạo hết sức sâu sát mang tính sáng tạo, bám sát vào chủ trương, nghị quyết, bám sát chương trình kế hoạch để chỉ đạo cụ thể từng nội dung, từng lĩnh vực để làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, huyện Đức Phổ đã đạt được một số kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đến thời điểm này, mục tiêu dồn điền đổi thửa 407ha trên toàn huyện Đức Phổ đã hoàn thành. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương cũng được tập trung thực hiện có hiệu quả; các nhiệm vụ phát triển công nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị... có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với nhiệm vụ phát triển công nghiệp, huyện đã hoàn thành quy hoạch và mở rộng cụm công nghiệp Phổ Phong, chuẩn bị đầu tư vào các cụm công nghiệp Phổ Châu, Phổ Khánh... và đã có 17 dự án đi vào hoạt động tại các cụm công nghiệp, tạo việc làm mới cho gần 1.000 lao động.

Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang đô thị; đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường đã được HĐND các xã, thị trấn thông qua. Hiện nay, đô thị Sa Huỳnh đã đạt 40/49 tiêu chí của đô thị loại V và phấn đấu trong năm 2017 sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại V.

Đối với nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Do đó, ngoài việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huyện cũng đã hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 -2025 theo đúng các tiêu chí mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ về cơ sở nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ, giúp cơ sở gặp khó khăn có thêm nguồn nhân lực, để thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 


.