Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nghĩa Hành

08:03, 18/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.3, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu- Trưởng Ban pháp chế HĐND tình, Phó trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Nghĩa Hành. 

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử (UBBC) huyện Nghĩa Hành về thực hiện công tác chuẩn bị  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đến thời điểm này đã triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đúng theo luật định. UBBC huyện Nghỉa Hành đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 12 đơn vị; tổng số đơn vị được bầu ở xã, thị trấn là 99 đơn vị. 
 
Đối với công tác nhân sự, đến ngày 13.3 UBBC huyện đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử là 54/54 hồ sơ, không có hồ sơ đại biểu tự ứng cử; UBBC xã tiếp nhận 591/591 người nộp hồ sơ ứng cử trên tổng số phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, không có hồ sơ đại biểu tự ứng cử. Sau khi xem xét hồ sơ của những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử hợp lệ theo quy định của pháp luật, ngày 14.3, UBBC huyện và UBBC xã, thị trấn đã chuyển hồ sơ về Ban Thường trực UBMTTQ VN cùng cấp để tiến hành tổ chức hiệp thương lần 2 theo quy định. 
 
Để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, huyện Nghĩa Hành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, vận động bầu cử. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh-trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử và giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo...
 
Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp
 
Đến thời điểm này, qua 2 vòng hiệp thương, huyện đã lập danh sách sơ bộ 54 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 591 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn, bảo đảm về cơ cấu, tỷ lệ ứng cử viên nữ, ứng cử viên trẻ, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, người tái cử theo đúng quy định của luật hiện hành, với số đại biểu HĐND huyện được bầu là 31 người, HĐND các xã, thị trấn là 333 người.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tôn Long Hiếu- Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của UBBC huyện Nghĩa Hành đã tiến hành các bước đúng theo quy trình của luật bầu cử, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần số lượng đã phân bổ.
 
Trong thời gian tới, ông Tôn Long Hiếu yêu cầu UBBC huyện cần tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động của UBBC tỉnh, các tiểu ban bầu cử để chủ động phối hợp thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, tổ chức giám sát công tác tổ chức bầu cử đối với cấp xã; chú ý công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.
 
N.Đức
 

.