Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

07:05, 17/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ trong thời gian đến.

TIN LIÊN QUAN

Các đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Sau khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12 của Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2011-2015. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
 
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 4 Kế hoạch và 19 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 17 văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung học tập và làm theo cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế Bí thư cấp ủy các cấp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương để giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy và 14/14 Bí thư cấp huyện, thành ủy; 112/184 bí thư cấp xã, phường, thị trấn đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Có 18/26 giám đốc sở, ngành đã đối thoại trực tiếp với với nhân dân qua kênh phát thanh truyền hình trong chuyên mục “Tiếng nói người trong cuộc”.
 
Việc gắn học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết TƯ4 và những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.
 
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
 
Qua học tập và quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các chuyên đề và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở từng đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay. 
 
Từ đó, ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu; ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét trong sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị...
 
Nhiều phong trào, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  từ 4 năm trước đây, đến nay đã và đang tiếp tục phát huy tác dụng và hiệu quả thiết thực như Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, trường học, trạm y tế.... trong các cấp, các ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.