Cập nhật lúc: 15:20, 15/05/2014 [GMT+7]
.

Hội thảo khoa học Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


(Baoquangngai.vn)- Ngày 15.5, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đến dự và phát biểu khai mạc. Tham dự hội thảo có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô; Đinh Thị Loan; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Viết Chữ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 14 huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Chủ trì hội thảo.
Chủ trì hội thảo.
 
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn chăm lo đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đây là một luận điểm lớn đã được Hồ Chí Minh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đây cũng là một quan điểm nhất quán khi Người xác định vai trò của Đảng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vấn đề rất đơn giản nhưng hiểu cho thấu và làm cho được thật không dễ.
 
Muốn vậy, người cán bộ, đảng viên phải có tài, có đức, được nhân dân tin yêu, mến phục; là người “nói đi đôi với làm”, phải làm gương đi đầu trong việc thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Bác Hồ đã dạy: Cán bộ, đảng viên phải phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vô điều kiện; cán bộ, đảng viên không được đòi hỏi đất nước và nhân dân cho mình cái gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc, cho nhân dân. 
 
Chính vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh yêu cầu, tại hội thảo nội dung các bài tham luận, các ý kiến phát biểu, thảo luận phải đảm bảo tính thực tiễn, xuất phát từ quan điểm phản ánh mối quan hệ gắn bó mật thiết trong một chỉnh thể thống nhất giữa Đảng với nhân dân. Từ góc nhìn đó, chúng ta phân tích, làm rõ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong nhận thức và hành động đối với “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, lời nói đi đôi với việc làm”.
 
Sau Hội thảo, rút ra các biện pháp, giải pháp thì phải tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả ở mỗi cấp, mỗi ngành, tại các chi, đảng bộ, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và toàn dân. Những vấn đề đặt ra và thống nhất qua Hội thảo này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch định hướng phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đến cán bộ, đảng viên để thực hiện; đồng thời phổ biến đến đông đảo nhân dân trong tỉnh để nhân dân giám sát kết quả. 

 

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
 
Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thạc sĩ Lê Tiến Dũng –Hiệu  trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định: Hội thảo lần này tiếp tục tìm hiểu một cách hệ thống, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. 
 
Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao đạo đức cách mạng, cần- kiệm –liêm –chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và các tệ nạn xã hội. Hội thảo nhằm góp phần khẳng định chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng.
 
Thạc sĩ Lê Tiến Dũng –Hiệu  trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu như: Nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Thực trạng về nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; lời nói đi đôi với việc làm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các địa phương.
 
Nhận diện về chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay; mức độ nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân hoặc biểu hiện chủ nghĩa cá nhân đối với đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tác hại của chủ nghĩa cá nhân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng...
 
Tại hội thảo, đã có 15 bài tham luận của các địa phương, đơn vị, cá nhân tham gia. Các bài tham luận đều nêu các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.