Giải ngân toàn bộ vốn giảm nghèo năm 2022 trước ngày 31/5/2023

05:03, 13/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình) năm 2022; 2 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến, vào chiều 13/3.
[links()]
Theo đó, kế hoạch vốn Chương trình năm 2022 khoảng 267 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1/2023, nguồn vốn này mới giải ngân được 40,47%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 41,25%, vốn ngân sách tỉnh giải ngân khoảng 48%. Năm 2022, công tác triển khai thực hiện chương trình chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành, nên một số nội dung, hoạt động của dự án, tiểu dự án của chương trình chưa đủ hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2022, nhất là các dự án, tiểu dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng công trình theo cơ chế đặc thù giao cho cộng đồng thực hiện.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình hơn 407 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương khoảng 289 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển gần 114 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 175 tỷ đồng), vốn ngân sách tỉnh gần 32 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện gần 12 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư đã được phân bổ, hiện các địa phương, đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư nên đến nay, các nguồn kinh phí chưa giải ngân. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 2/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 7/12/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, hiện UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh thông qua để có căn cứ phân bổ cho các địa phương, đơn vị.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo giải ngân toàn bộ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của năm 2022 trước ngày 31/5/2023. Thời gian đến, trong quá trình thực hiện Chương trình, các địa phương cần chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất hướng xử lý. Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh để UBND tỉnh kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhằm đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn Chương trình được phân bổ.
 
Tin, ảnh: Ý THU
 

.