Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

05:02, 16/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 16/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã chủ trì hội nghị trực báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Báo Quảng Ngãi; Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
[links()]
 
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Báo Quảng Ngãi; Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Năm 2022, các cơ quan khối Đảng đã chủ động, bám sát Chương trình công tác quý, năm 2022 và  Chương trình công tác toàn khóa XX, Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần 6 khóa XX, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế. Nỗ lực tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
 
Tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của trung ương; ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch… của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan khối Đảng còn một số hạn chế, một số nội dung công việc thực hiện chậm, chưa bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng theo yêu cầu…
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã chủ trì hội nghị trực báo.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại hội nghị.
 
Trong năm 2023, ngoài triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các cơ quan khối Đảng tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung đã xác định tại Chương trình công tác năm 2023; Kết luận số 1492 ngày 25/12/2022 của Hội nghị Tỉnh ủy lần 10 khóa XX; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023; rà soát các nội dung công việc theo Chương trình công tác toàn khóa XX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để kịp thời triển khai thực hiện hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung...
 
Tại hội nghị trực báo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Huy đã báo cáo kết quả 3 năm thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Đề án số 05 ngày 20/6/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Trong hơn 3 năm triển khai thực hiện, Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, đạt chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Chất lượng tham mưu, phục vụ về tài chính đảng, văn thư, lưu trữ, bảo mật ngày càng nâng cao; tính chuyên nghiệp và tận tụy, chu đáo trong công tác phục vụ chung của Văn phòng Tỉnh ủy được thể hiện rõ nét.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung qua thực tiễn triển khai thực hiện còn những hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đó là: Đã phát sinh một số thủ tục hành chính, nhiều tầng nấc; gặp một số khó khăn trong tham mưu, phát hành văn bản, nhất là những việc gấp, đột xuất; việc bố trí xe công vụ, phục vụ có lúc còn bị động,…
 
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu tại hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian để thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Báo Quảng Ngãi; Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu kết luận hội nghị.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, trong năm 2023, công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan cần tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy cách làm hay, sáng tạo. Chủ động, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm chất lượng các nội dung công việc đã xác định trong năm 2023. Trong đó, bám sát nội dung Quy chế làm việc để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức thực hiện các nội dung công việc bảo đảm theo đúng thẩm quyền trong Quy chế làm việc; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị…
 
Đối với thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị vận dụng thí điểm; 4 vị trí điều chuyển sẽ trả về các cơ quan từ ngày 1/7/2023. Tuy nhiên, các cơ quan cần xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét...
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.