Triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

01:02, 16/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã chủ trì Hội nghị triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2023.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Năm 2022, cấp ủy và chính quyền các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với những cách làm sáng tạo, phù hợp; chú trọng phát triển phong trào ở những vùng sâu, vùng xa, hải đảo và gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Sở VH-TT&DL đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của gia đình và tầm quan trọng của phòng, chống bạo lực gia đình. Phong trào TD - TT, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân phát triển mạnh từ tỉnh đến cơ sở... Các phong trào đã góp phần phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
 
Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có 89% hộ gia đình, 82% thôn, tổ dân phố, hơn 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và 64% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2023. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh trong mỗi gia đình, cộng đồng, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ sâu rộng trong đời sống xã hội. 
 
Tin, ảnh: KIM NGÂN
 
 

.