Cho ý kiến về Đề án đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng thủy lợi

12:02, 14/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 14/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Đề án đầu tư kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
[links()]
Thực hiện: T.PHƯƠNG

 

Xuất bản lúc: 12:02, 14/02/2023