Quyết tâm cao từ đầu năm

02:01, 11/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, với tinh thần bản lĩnh, tự tin, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các sở, ban ngành, địa phương cần khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
 
Năm 2022 được xem là năm thành công nhất của Quảng Ngãi trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tỉnh đã hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu về kinh tế, thể hiện rõ nhất là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 57,605 nghìn tỷ đồng, tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách đạt 34,167 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2021, vượt 78% dự toán trung ương giao. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, từ trước tới nay, chưa có năm nào chúng ta thành công như năm nay. Có được những thành tựu nói trên không phải là đơn giản, mà có sự nỗ lực rất lớn của tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính các cấp, cũng như các sở, ban ngành từ tỉnh đến cơ sở.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, hạn chế rõ nhất chính là tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Cụ thể là, sự phối hợp giữa các sở, ngành với nhau, giữa sở, ngành với các địa phương chưa tốt. Còn có tình trạng tham mưu theo kiểu vòng vèo không có chính kiến rõ ràng, né tránh trách nhiệm. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, hạn chế này thuộc về nguyên nhân chủ quan, cần tập trung sửa chữa, khắc phục ngay.
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”; của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia”, yêu cầu đặt ra hiện nay là các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh đề ra. Trong đó, cần tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045.
 
Ngoài ra, cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng các KCN, đặc biệt là KCN - đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi II và các dự án: Nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Phối hợp với các bộ, ngành trung ương chuẩn bị các thủ tục để xây dựng Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất.
 
PHẠM DANH
 

.