Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

14:37, 10/01/2023 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
Dự và chủ trì hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh.
 
Tham dự hội nghị còn có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 cùng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quảng Ngãi đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tương đối toàn diện đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cả hệ thống chính trị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt tập trung xây dựng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. 
 
Các cấp, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội làm cơ sở để đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. 
 
Quy mô tổng sản phẩm của tỉnh tăng lên đáng kể. GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2013- 2022 tăng 5,85%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 ước đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng. Trong 10 năm bình quân tăng hơn 11%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn mới chỉ còn gần 7,8%. Quảng Ngãi đã chỉ đạo phát triển có chiều sâu các ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển các công trình, dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp bảo đảm yêu cầu dân sinh, gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ toàn diện, gồm cả tiềm lực quân sự, chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ, với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm mới, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nòng cốt. Phát triển văn hóa, xã hội, con người có nhiều chuyển biến tích cực; dân chủ được phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường và phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
 
Trong thời gian đến, Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa nền kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác.
 
Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ xung đột biên giới biển, đảo, trên không gian mạng; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị phản động trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống.
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong 10 năm qua. Đồng thời, đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với chức năng, nhiệm vụ từng ngành, địa phương; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.
 
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiềm lực khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước, góp phần đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27 ngày 9/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân", tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
 
Tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc.
 
Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh, đối ngoại…
 
Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân mà nền tảng là khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản, tự hòa giải ngay tại cơ sở.
 
Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các tập thể.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quảng Ngãi đã có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống yêu nước và văn hóa. Con người Quảng Ngãi có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và tinh thần cần cù, chịu thương, chịu khó, thông minh, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất. Truyền thống luôn là tài sản vô giá của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi, là hành trang, là nguồn động lực to lớn giúp Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi vượt qua mọi mưa bom bão đạn, mọi khó khăn gian khổ để bảo vệ quê hương, xây dựng và phát triển Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh. 
 
“Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và truyền thống đoàn kết, nỗ lực trong chiến đấu và xây dựng đất nước của quân và dân Quảng Ngãi anh hùng, tôi tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, các đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang và định hướng nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đã đề ra trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ngay sau hội nghị phải tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết 28; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững sự đoàn kết thống nhất và sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập trung xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu tham dự hội nghị sẽ cùng với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023.
N.ĐỨC
.