Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

05:07, 29/07/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu của năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
Trong 6 tháng đầu của năm 2022, ban tổ chức các cấp ủy trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
 
Đại diện Ban Tổ chức Trung ương và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng Cờ
Đại diện Ban Tổ chức Trung ương và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng Cờ xuất sắc cho Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi.
Theo dõi, đôn đốc và thực hiện hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021. Triển khai thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
 
Cụ thể hóa các đề án, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có nhiều chủ trương đột phát như chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ và việc luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng đang công tác ở cấp tỉnh về làm bí thư, chủ tịch UBND cấp xã để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác và đào tạo cán bộ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, trọng tâm là đã tham mưu tốt cho cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung công việc lớn của nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành tổ chức các cấp nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đang khu vực miền Trung – Tây nguyên tổ chức tại Quảng Ngãi vào cuối tháng 6 vừa qua; nhất là những kinh nghiệm quý, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn công tác.
 
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho cá nhân.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho cá nhân.
Triển khai thực hiện hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Kết luận 972 ngày 4/7/2022 của Tỉnh ủy; chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị sẽ được Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua vào thời gian tới. Đồng thời chủ động đề xuất các cơ chế, giải pháp khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ. Chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về tư tưởng chính trị, có năng lực, trách nhiệm, trung thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.
 
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 cho tổ chức cơ cở đảng và  34 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017- 2021); tặng Cờ xuất sắc cho Đảng bộ VNPT Quảng Ngãi vì đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2022).
 
Tin, ảnh T.THUẬN

 


.