Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

03:07, 29/07/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
[links()]
 
Giai đoạn 2021- 2025 có 3 Chương trình MTQG được thực hiện gồm: Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế  - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 
Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện.
 
Trong đó, tổng số vốn đã giao đạt trên 92 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2015, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 là trên 34 nghìn tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.
 
Qua cập nhật, tổng hợp thông tin từ các địa phương, đến hết ngày 26/7, có 33/52 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh thông qua Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương, trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh.
 
Các bộ, cơ quan và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo trung ương đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các Chương trình MTQG.
 
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG, trọng tâm là việc chậm phân bổ vốn thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; một số bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình dẫn đến các địa phương lúng túng, khó khăn trong triển khai. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, để tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội, Chính phủ giao, nhất là mục tiêu phấn đấu năm 2022, đề nghị các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn của cơ quan để tổ chức thực hiện 3 Chương trình MTQG. HĐND các tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn năm 2022 đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao vốn ngân sách trung ương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Các tỉnh, thành đã được phân bổ nguồn vốn ngân sách cho 3 Chương trình MTQG thì phải nhập cuộc để triển khai ngay, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để phấn đấu giải ngân nguồn vốn hết trong năm 2022. Từ đó, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT có trách nhiệm theo dõi để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương..
 
Đối với những vướng mắc về nguồn vốn phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị Ủy ban Dân tộc rà soát, hướng dẫn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; trường hợp phát sinh vướng mắc, phải đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
H.P
 

.