Họp cho ý kiến triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

05:06, 07/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)-Chiều 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh.
 
Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành và các địa phương đã cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, gồm các dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo... Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng các phương án triển khai thực hiện phù hợp với từng địa phương.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên kết luận tại cuộc họp.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho rằng, các Chương trình MTQG có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trên cơ sở quy định của Trung ương, tỉnh sẽ xây dựng mức phân bổ ngân sách của từng Chương trình phù hợp với từng địa phương trong tỉnh. Thống nhất nguyên tắc, định mức, tiêu chí và thời gian phân bổ nguồn vốn của từng chương trình về các địa phương.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các tiêu chí, nguyên tắc và định mức phân bổ nguồn vốn. Đồng chí lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG phải cân nhắc, lựa chọn các Dự án có khả năng hoàn thành, để tập trung thực hiện, giải ngân đúng tiến độ. Việc phân bổ vốn phải đảm bảo khách quan, dễ áp dụng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chống thất thoát, lãng phí.
 
 
Tin, ảnh: XUÂN HIẾU
 
 
 
 
 
 
 
 

.