Góp ý các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dầu khí

10:06, 04/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 3/6, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). 
[links()]
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm điều hành nội dung phiên họp tại Tổ 9 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).
 
Đảm bảo sự thống nhất của Luật Dầu khí trong hệ thống pháp luật
 
Tham gia thảo luận dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương cho rằng, tại Điều 9 (Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí), dự thảo Luật quy định: “1. Điều tra cơ bản về dầu khí do Nhà nước thống nhất quản lý. 2. Điều tra cơ bản về dầu khí do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoặc giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổ chức, cá nhân thực hiện bằng kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, kinh phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kinh phí của tổ chức, cá nhân”. 
 
Tuy nhiên, Điều luật này cần làm rõ 2 vấn đề sau: Đầu tiên là, tại Khoản 1: Cần quy định cụ thể cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về “Điều tra cơ bản về dầu khí”, không ghi chung chung là “Nhà nước thống nhất quản lý”. Vì tại Chương X (Quản lý nhà nước về dầu khí), Điều 57 (Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) tại Khoản 1 ghi rõ: “1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dầu khí”. 
 
Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương phát biểu tại phiên họp. ẢNH: CẨM BÌNH
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương phát biểu tại phiên họp. ẢNH: CẨM BÌNH
Tiếp đến là, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Điều tra cơ bản về dầu khí bằng cơ chế, quy định nào? Bởi vì, cả Chương II (Điều tra cơ bản về dầu khí) quy định từ Điều 9 đến Điều 13 chỉ nêu về: Điều 9. Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; Điều 10. Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí; Điều 11. Điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; Điều 13. Sử dụng thông tin, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản về dầu khí. Nhưng không có điều luật nào quy định các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí bằng hình thức, cơ chế nào? Vấn đề này cơ quan soạn thảo cần phải nghiên cứu bổ sung quy định để bảo đảm cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Điều tra cơ bản về dầu khí.
 
Về chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tại Điều 52), đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương thống nhất với thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội là cần phải quy định bảo đảm rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn với nghĩa vụ, trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
 
Đồng thời, đề nghị thiết kế Điều này theo hướng quy định 2 khoản rõ ràng về: (1) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là nhà thầu độc lập ký kết hợp đồng dầu khí, thực hiện quyền và nghĩa vụ như các nhà thầu khác theo quy định tại Chương VIII (Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu) và các quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng với doanh nghiệp nhà nước. (2) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Chính phủ, được hưởng quyền hạn và cơ chế xử lý chi phí đặc thù, đồng thời, phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Chương IX (Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tập đoàn dầu khí Việt Nam).
 
“Thiết kế như trên cũng sẽ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ là nhà thầu độc lập và nhiệm vụ theo ủy quyền của Chính phủ. Đồng thời, sẽ bảo đảm và chặt chẽ hơn đối với việc giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí giao nhiệm vụ “Điều tra cơ bản về dầu khí” quy định tại Khoản 2 Điều 9 (Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí); hay giao trách nhiệm “Tổ chức lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí” quy định tại Điều 21”, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương nhấn mạnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu tại phiên họp. ẢNH: CẨM BÌNH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu tại phiên họp. ẢNH: CẨM BÌNH
Góp ý vào dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đề nghị bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật đối với các nội dung của Luật dầu khí (sửa đổi) có liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công… 
 
Tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia 
 
Tham gia thảo luận ý kiến, đa số ý kiến các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm điều hành phiên họp. ẢNH: CẨM BÌNH
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (bên phải) và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm điều hành phiên họp. ẢNH: CẨM BÌNH
Đối với, các đại biểu nhấn mạnh, tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, bảo vệ tài nguyên tần số, quỹ đạo vệ tinh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là trong quan hệ với các luật như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương-CPTPP…
 
CẨM BÌNH - HOÀNG ANH
 

.