Công bố Quyết định thanh tra một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Quảng Ngãi

04:06, 01/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 1/6, Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Quảng Ngãi.
[links()]
 
Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây.
 
Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 173 ngày 17/5/2022 của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Quảng Ngãi; mục đích, yêu cầu và nội dung thanh tra; thông báo thời gian làm việc dự kiến của Đoàn thanh tra với các cơ quan, đơn vị của địa phương…
 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại buổi làm công bố Quyết định thanh tra.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại buổi làm công bố Quyết định thanh tra.
 
Theo Quyết định thanh tra, Đoàn sẽ thanh tra các nội dung gồm: Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085 ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12 ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021. Thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
 
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông yêu cầu Đoàn thanh tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình thanh tra; hoạt động thanh tra không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên thông tin với Đoàn thanh tra về một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thống nhất với nội dung Quyết định thanh tra và thời gian làm việc dự kiến của Đoàn thanh tra tại tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của Đoàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra làm việc theo quy định.
Tin, ảnh: H.P
 

.