Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:02, 15/02/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”

 

 

 

 

 

 

 


.