Thu ngân sách năm 2021 vượt hơn 219 nghìn tỷ đồng so dự toán

02:01, 06/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
[links()]
 
Năm 2021, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, thách thức vì đại dịch Covid-19, nhưng với sự linh hoạt, chủ động, ngành Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Qua đó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% (219,9 nghìn tỷ đồng) so dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020. 
 
Trong đó, chủ yếu tăng thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất; thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất - kinh doanh.
 
Tổng chi NSNN ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Cả nước đã quyết định chi 74 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Thu NSNN năm 2021 của Quảng Ngãi đạt 23 nghìn 687 tỷ đồng, bằng 130,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi NSNN đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, bằng 91% dự toán HĐND tỉnh giao. Với kết quả thu, chi NSNN nêu trên, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Năm 2022, dự toán thu NSNN trong cả nước là 1.411,7 nghìn tỷ đồng. Chi NSNN dự toán là 1.784,6 nghìn tỷ đồng. 
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tài chính điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số. Vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường; thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
 
Đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành Tài chính được giao trong năm 2022.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên. Tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.