Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực

01:01, 05/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh; tổng kết năm 2021 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
[links()]
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh đã quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh gồm: Quy định số 32-QĐ/TW ngày 19/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ, việc, vụ án tham nhũng.
 
Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí Thư. Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV…
 
Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả.
 
Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tập trung rà soát để giải quyết những vụ việc có nguy cơ phát sinh đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Xử lý nghiệm các trường hợp đăng tải bài viết sai sự thật về tình hình dịch Covid-19; đăng tải thông tin sai sự thật, lợi dụng không gian mạng xúc phạm uy tín, danh dự người khác. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội cơ bản được kiềm chế; tội phạm và vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường, ma túy được phát hiện, xử lý cao; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí.
 
Các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không có vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt chỉ tiêu đề ra; chất lượng kết luận thanh tra ở một số huyện đã có bước chuyển biến rõ rệt, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý trách nhiệm rõ ràng hơn.
 
Tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cấp, các ngành đã được quan tâm củng cố và dần đi vào nền nếp; công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác giám sát, phản biện xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đánh giá cáo những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy và tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý tham nhũng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.