Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Nội vụ

08:03, 11/03/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
[links()]
Trong năm 2020, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong chương trình công tác trọng tâm năm 2020 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền giao. 
 
Trong năm 2021, Sở Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức ngành Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.  
 
Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh cho ban hành quy định chính sách hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện có đội viên đề án 500 trí thức trẻ thực hiện quy trình xét tuyển vào công chức, viên chức cấp huyện; công chức cấp xã; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách để giải quyết chế độ cho nguyên trưởng công an xã…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh  biểu dương và đánh giá cao kết quả mà tập thể, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã đạt được trong năm 2020. 
 
Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Nội vụ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Phải kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí lại cán bộ theo đúng quy định và phải là hình mẫu của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ; nội bộ Sở phải thật sự đoàn kết, phải có sự quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử Sở Nội vụ phải triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc thuộc trách nhiệm tham mưu của mình để góp phần vào thành công của đợt bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
 
Tập trung tham mưu triển khai các Nghị định mới nhất của Chính phủ, trong đó cần làm rõ, làm kỹ việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của các sở ngành để phê duyệt và từ đó điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giữa các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Bám sát những nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2021 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX… để tập trung triển khai chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành về các nhiệm vụ liên quan.
 
Sở Nội vụ phải cập nhật kịp thời các cơ chế, chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. 
 
Tiếp tục tập trung rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tìm ra giải pháp chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, viên chức để các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện tuyển dụng biên chế theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị.
 
Đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đặc biệt Sở Nội vụ phải tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục kịp thời các tồn tại về công tác tổ chức bộ máy cán bộ.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phục vụ cho công tác cái cách hành chình và để giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 20 cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và đảm bảo công tác xử lý cán bộ nếu làm không nghiêm, không tốt.
 
Rà soát lại tất cả các Ban chỉ đạo hiện nay đang còn tồn tại, bãi bỏ các Ban chỉ đạo nào không cần thiết duy trì, Ban chỉ đạo nào theo quy định của Trung ương cần phải tiếp tục duy trì thì củng cố.
 
T.TƯƠI

.