HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16, (kỳ họp bất thường) khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02:11, 08/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.11, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh chủ trì kỳ họp. 
Dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng;  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Hòa; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe Tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn. 
 
Theo đó, đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, sẽ nhập nguyên trạng đơn vị hành chính huyện Tây Trà với nguyên trạng đơn vị hành chính huyện Trà Bồng để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là huyện Trà Bồng, với diện tích tự nhiên 760,349 km2 và dân số 53.379 người.
 
Đối với, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn toàn  tỉnh có 9 xã thuộc diện phải sắp xếp gồm: Bình Thới, Bình Phú, Bình Thanh Đông, Trà Nham, Trà Trung, Trà Quân, Nghĩa Thọ, Ba Động và xã Ba Chùa
 
Cụ thể, địa bàn huyện Bình Sơn sẽ nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Bình Thới  với nguyên trạng đơn vị hành chính thị trấn Châu Ổ để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là thị trấn Châu Ổ, với diện tích tự nhiên 8,208 km2 và dân số 13.027 người.
 
Nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Bình Phú với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Bình Tân để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Bình Tân Phú, với diện tích tự nhiên 38,952 km2 và dân số 7.723 người.
 
Nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Bình Thanh Đông với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Bình Thanh Tây để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Bình Thanh, với diện tích tự nhiên 26,335 km2 và dân số 7.124 người.
 
Các đồng chí chủ trì kỳ họp
Các đồng chí chủ trì kỳ họp
 
Địa bàn Tây Trà, nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Trà Quân với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Trà Khê để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Sơn Trà, với diện tích tự nhiên 49,929 km2 và dân số 3.915 người.
 
Nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Trà Nham với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Trà Lãnh để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Hương Trà, với diện tích tự nhiên 49,444 km2 và dân số 4.226 người.
 
Nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Trà Trung với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Trà Thọ để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Trà Tây, với diện tích tự nhiên 69,534 km2 và dân số 2.689 người.
 
Địa bàn huyện Tư Nghĩa, nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Nghĩa Thọ với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Nghĩa Thắng để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Nghĩa Thắng, với diện tích tự nhiên 39,159 km2 và dân số 9.541 người.
 
Địa bàn huyện Ba Tơ, giải thể đơn vị hành chính xã Ba Chùa, nhập một phần đơn vị hành chính xã Ba Chùa với nguyên trạng đơn vị hành chính thị trấn Ba Tơ để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là thị trấn Ba Tơ, với diện tích tự nhiên 32,052 km2 và dân số 6.739 người.
 
Đồng thời, nhập một phần đơn vị hành chính xã Ba Chùa với nguyên trạng đơn vị hành chính xã Ba Dinh để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là xã Ba Dinh, với diện tích tự nhiên 43,150 km2 và dân số 5.103 người.
 
Đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp
Đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp
 
Về xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn, giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã: An Vĩnh, An Hải, An Bình để thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, với diện tích tự nhiên 10,390 km2, dân số 22.174 người và không có đơn vị hành chính cấp xã.
 
Cũng tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan và toàn diện và thống nhất thông qua 3 Nghị quyết gồm: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách TƯ trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện đề án, nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2019.
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện kiện toàn bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp
 
Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cấp và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chủ trương sắp xếp, sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32 của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và Chỉ thị 36 của Tỉnh ủy.
 
Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải được các cấp, các ngành lắng nghe và có giải pháp kịp thời, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, sáp nhập huyện, xã. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý để báo cáo Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đúng thời gian
 
Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT- XH, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2019 để có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong những tháng cuối năm 2019.
 
Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh vào đầu tháng 12.2019 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
 
HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, MTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần thúc đẩy KT- XH của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
 
H.P

.