Bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

02:07, 10/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.
Kỳ họp đã tập trung xem xét, đánh giá thảo luận toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, quốc phòng- an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Với nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận, các đại biểu đã đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, song cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại, việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đặc biệt tập trung làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế. 
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề: Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; các vấn đề liên quan đến đời sống của công nhân, người lao động tại KCN, KKT. 
 
Các đại biểu phát biểu tại kỳ họp
Các đại biểu phát biểu tại kỳ họp

 

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp
Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.
 
Đồng thời, các đại biểu cũng đã phân tích kỹ và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, phù hợp và thông qua 11 Nghị quyết trên các lĩnh vực khác tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các thành viên UBND  tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua. 
 
Trong thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị cần đặc biệt chú trọng đến việc tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT- XH, triển khai đúng tiến độ hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm. Ưu tiên phát triển công nghiệp; chủ động chuẩn bị tốt điều kiện để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
 
Thực hiện quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, thu hút các nhà đầu tư lớn, cũng như hoạt động của các dự án đã được chấp thuận, triển khai đầu tư trên địa bàn.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
 
Cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng KT- XH, trọng tâm là giao thông, đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh các giải pháp quản lý và tăng thu ngân sách. Tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho công tác quản lý đất đai.
 
Tập trung giải quyết vấn đề môi trường, trọng tâm là thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đặc biệt chú trọng bảo đảm an sinh xã hội…
 
Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu UBND tỉnh và các thành viên UBND  tỉnh cần tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung Nghị quyết, cam kết chất vấn, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết và thực hiện xong. 
 
M.Toàn- H.P

.