Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới

03:10, 16/10/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 16.10, Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì hội nghị.
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng NTM đã thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là hơn 15.691 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã đầu tư từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, toàn tỉnh có 59 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 36% tổng số xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân/xã là 14,15, tăng hơn 10 tiêu chí so với năm 2011, tăng hơn 5 tiêu chí so với cuối năm 2015.
 
Các sản phẩm địa phương trưng bày tại hội nghị.
Các sản phẩm địa phương trưng bày tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 3 thôn được công nhân khu dân NTM kiểu mẫu. Huyện Nghĩa Hành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Tư Nghĩa đã đạt 9/9 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Qua 4 năm triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, giá trị sản xuất toàn ngành từ năm 2015 đến 2018 mỗi năm bình quân tăng 5,5%. Sau 3 năm đã giảm được gần 18.500 hộ nghèo.

Tuy nhiên, nguồn lực của Nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu. Kết quả xây dựng NTM không đồng đều ở các địa phương, ở các xã miền núi tiêu chí đạt được còn thấp. Số tiêu chí bình quân/xã là 14,15, thấp hơn so với bình quân chung của cả nước (15,26).

Quảng Ngãi đang tập trung nỗ lực để hoàn thành mục tiêu là có 80 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019, trước 1 năm so kế hoạch đề ra.

Trong giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu có 7 huyện đồng bằng và 70% số xã, tương đương với 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 25 - 30% số thôn miền núi đạt chuẩn; khoảng 35% số thôn thuộc các xã đạt chuẩn được công nhận NTM kiểu mẫu.
 
bằng khen
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nước về chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chương trình nhằm đạt mục tiêu chương trình đề ra, đảm bảo đến cuối năm 2019 hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách như: Cơ chế lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình khác với xây dựng NTM; chính sách hỗ trợ từ ngân sách các cấp cho xây dựng NTM cấp huyện, xã, thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẩu, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã 1 sản phẩm để phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thương cho 30 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM.
Tin, ảnh: A.KIỀU

.