Đã bố trí hơn 440 tỷ đồng cho xây dựng NTM

03:04, 11/04/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.4, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức họp đánh giá Quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.

TIN LIÊN QUAN

Đến 31.3.2017, vốn bố trí cho Chương trình hơn 440 tỷ đồng, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng là 238 tỷ đồng. Quy hoạch chung có 100% số xã hoàn thành; 65 xã có hoàn thành 2 quy hoạch chi tiết. Toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn, 17 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 58 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 39 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 26 xã ở 4 huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Tây Trà đạt dưới 5 tiêu chí. Tiêu chí nhiều xã đạt nhất là quy hoạch, thông tin truyền thông, điện, quốc phòng và an ninh; tiêu chí ít xã đạt nhất là thủy lợi, hộ nghèo, thu nhập, môi trường, giao thông.
 
Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Ba Tơ, TP. Quảng Ngãi, Tây Trà và Lý Sơn có số bình quân tiêu chí/xã không thay đổi so với cuối năm 2016. Trà Bồng và Sơn Hà có số tiêu chí bình quân/xã tăng so với cuối năm 2016. 
 
Các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Minh Long và Sơn Tây có số tiêu chí bình quân/xã giảm so với cuối năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2017 đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình theo Bộ tiêu chí mới.
 

So với cả nước, Chương trình xây dựng NTM ở tỉnh ta đạt thấp.

 
 
Kết quả Chương trình của tỉnh thấp so với bình quân chung cả nước; hoạt động phát triển sản xuất còn nhiều khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất chưa tạo sự đột phá về phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Nguồn lực đầu tư cho Chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu, việc huy động vốn còn nhiều khó khăn; ngân sách địa phương chưa đảm bảo được tỷ lệ vốn đối ứng, làm phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: “Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, trách nhiệm thuộc về cấp nào, cấp đó phải tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả. Chúng ta phải xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể, huy động sức dân, không phải bắt buộc người dân đóng góp mà trên tinh thần tự nguyện”.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở KH-ĐT khẩn trương phân bổ vốn năm 2017 cho các địa phương và bố trí dứt điểm nguồn vốn còn lại cho huyện Nghĩa Hành. Văn phòng điều phối thường xuyên rà soát cụ thể từng tiêu chí cụ thể để báo cáo trong cuộc họp vào Qúy II/2017. 
 
Trong đầu tư xây dựng cơ bản, cần thực hiện tốt lồng ghép với các dự án của chương trình giảm nghèo, bãi ngang ven biển; giao cho Sở TN-MT xem xét giải quyết kiến nghị của các huyện cho phép lấy cát dưới lòng sông để xây dựng giao thông nông thôn, vì hiện nay nguồn cát đang khan hiếm.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU

.