Khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

02:10, 14/10/2019
.
Sáng 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 38 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 14-10 đến ngày 17-10 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám và xem xét một số nội dung theo thẩm quyền.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.
Cụ thể, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi).
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của Quốc hội; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án.
 
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về một số việc như: Rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn sự nghiệp ngoài nước cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Trà Vinh; kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.
 
Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
 
Trong phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính của nhiều địa phương; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội; về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án hồ chứa nước Ka Pét; báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (nếu đủ điều kiện).
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn: Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.
 
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám của Quốc hội; thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và xem xét công tác nhân sự...
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, những nội dung tại phiên họp lần này đều rất quan trọng và đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian tham gia phiên họp đầy đủ, phát biểu thẳng vào vấn đề trọng tâm. Các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tập trung, báo cáo ngắn gọn, rõ vấn đề, nghe thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu hoàn thiện chỉnh lý các văn bản...
 
Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của Quốc hội; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019.
 
Theo Hà Nội mới

.