Quảng Ngãi thu hút 319 tỷ đồng viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ

09:10, 22/10/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 22.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì buổi làm việc giữa tỉnh với Đoàn công tác của Ủy ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài để đánh giá công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
 
Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có quan hệ với hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Trong số này, có 21 tổ chức PCPNN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức đều có giấy đăng ký hoạt động tại địa phương do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cấp. Trong đó, có 1 tổ chức có Văn phòng dự án tại Quảng Ngãi là tổ chức Plan. 
 
Thống kê từ năm 2015 đến nay, các tổ chức PCPNN đã tài trợ cho tỉnh thực hiện 207 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt 319 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã bố trí 18,4 tỷ đồng vốn đối ứng, chiếm 6% tổng kinh phí từ các chương trình, dự án viện trợ.
 
Kinh phí viện trợ của các tổ chức PCPNN chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp và nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội khác. Tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ nước ngoài tập trng ở khu vực các huyện miền núi và một số huyện đồng bằng còn nhiều khó khăn.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN đã góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương cũng như đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống của nhân dân trong vùng dự án. Qua đó, góp phần thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững phù hợp các ưu tiên, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã kiến nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và các Bộ, ngành liên quan tăng cường trao đổi và cung cấp thông tin về cấc tổ chức PCPNN và hoạt động viện trợ của các tổ chức này nhằm giúp địa phương trong quá trình vận động, thu hút, tiếp nhận và sử dụng viện trợ có hiệu quả.
 
Đồng thời, thông tin kịp thời cho địa phương về các vấn đề liên quan đến các tổ chức PCPNN có tiềm năng tài chính đang hoạt động tại Việt Nam, giúp tỉnh mở rộng quan hệ, tranh thủ viện trợ từ các tổ chức PCPNN; hỗ trợ nghiệp vụ cho tỉnh trong việc xử lý các vấn đề ngạy cảm, các tổ chức PCPNN có quan hệ phức tạp trên địa bàn tỉnh…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thể hiện trách nhiệm trong quản lý, hỗ trợ thực hiện các chương trình, viện trợ của các tổ chức PCPNN. Đồng thời, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tài chính của tỉnh đối với các dự án, chương trình này…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 

 


.