Triển khai, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo

01:06, 22/06/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.6, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật thông tin, tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Nguyễn Thanh Quang đã đến dự hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 18.11.2016, gồm 9 chương, 68 Điều, quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo;...
 
Đây là lần đầu tiên, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được luật hóa một cách cụ thể, đầy đủ thành một chế định riêng và có nhiều điểm mới so với Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đồng thời, tại hội nghị lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cũng thông tin đến các đại biểu tình hình tôn giáo thế giới trong thời gian vừa qua và những tác động của tôn giáo thế giới đến Việt Nam. 
 
Thông qua hội nghị này sẽ góp phần giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, chính sách về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
N.Đức

.