Tập trung tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

08:05, 05/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Đây là văn bản pháp lý thể chế hóa đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. 
 
[links()]
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các cấp, các ngành đang tập trung tuyên truyền để Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống. 
 
Nhiệm vụ biên phòng là của cả hệ thống chính trị
 
Đại tá Trương Bá Chuẩn - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, việc Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022 thay thế cho Pháp lệnh BĐBP năm 1997 có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
 
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham dự buổi tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam do Bộ Quốc phòng tổ chức cuối tháng 4/2022.                      Ảnh: X.T
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham dự buổi tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam do Bộ Quốc phòng tổ chức cuối tháng 4/2022. Ảnh: X.T
Trước đây, Pháp lệnh BĐBP chỉ quy định nhiệm vụ của BĐBP. Còn Luật Biên phòng Việt Nam quy định thêm về nhiệm vụ biên phòng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Theo đó, có 7 nhiệm vụ về biên phòng như: Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới...
 
Đối với nhiệm vụ của BĐBP, về cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 kế thừa Pháp lệnh BĐBP. Tuy nhiên, Luật có một số quy định mới về nhiệm vụ của BĐBP như: Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để thực hiện nhiệm vụ và đề xuất với Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về biên phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới...
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
 
Để việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng đề cương tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam và các nghị định, quy định chi tiết, để giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước. Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
 
Đại tá Trương Bá Chuẩn cho biết, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu về Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đối với BĐBP tỉnh, đã thành lập ban chỉ đạo để phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu trên toàn tỉnh. Sắp đến, BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam  trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP tích cực nghiên cứu, học tập, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, các đề án, dự án triển khai thực hiện Luật. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.
 
Theo quy định mới về nhiệm vụ biên phòng, đã quy định trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật. Cụ thể, gắn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật, chỉ thị của Đảng về triển khai thi hành Luật; mục đích, ý nghĩa của Luật Biên phòng Việt Nam; những kết quả nổi bật của lực lượng BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn khu vực biên giới.
 
X.THIÊN
 
 
 

.