Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

10:05, 02/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) hai cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó phát hiện nhiều hành vi phạm tội, đảm bảo không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội...
 
Tăng cường công tác phối hợp
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) tiếp nhận và thụ lý giải quyết tố giác tội phạm của bà T.T.N với nội dung bà bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua công tác kiểm sát, Viện KSND tỉnh ban hành yêu cầu xác minh tố giác tội phạm gồm các nội dung cần làm rõ. Tuy nhiên, trong thời hạn thụ lý giải quyết, điều tra viên (ĐTV) không tiến hành các hoạt động xác minh theo yêu cầu của Viện kiểm sát để giải quyết tố giác về tội phạm trên là vi phạm quy định Khoản 1, Khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, làm ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.
 
Viện KSND tỉnh phối hợp với Viện KSND TP.Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi.
Viện KSND tỉnh phối hợp với Viện KSND TP.Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi.
Để việc giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện KSND tỉnh ban hành văn bản kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) chỉ đạo ĐTV được phân công thụ lý tiến hành các hoạt động xác minh theo quy định và chuyển giao tài liệu cho Viện KSND tỉnh kiểm sát, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm vi phạm trên. Sau khi kiến nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chấp nhận toàn bộ nội dung kiến nghị, tổ chức rút kinh nghiệm; đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra theo yêu cầu xác minh.
 
Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm về án hình sự (Phòng 1), Viện KSND tỉnh Phùng Thanh Liễu cho biết, kiểm sát viên (KSV) luôn chủ động, thường xuyên trao đổi với ĐTV và các cơ quan có thẩm quyền để nắm chắc số liệu tin báo; nghiên cứu đơn tố giác ngay từ khi tiếp nhận để phân loại ngay từ đầu; đối với những tin báo không có dấu hiệu tội phạm thì thống nhất không đưa vào thụ lý. Đơn vị luôn chủ động phối hợp với cơ quan điều tra cùng cấp, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm đảm bảo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với những nguồn tin rõ ràng, có dấu hiệu của tội phạm, đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì đề nghị cơ quan điều tra khởi tố; còn nếu chưa rõ cũng sẽ yêu cầu xác minh, giải quyết đúng thời hạn quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự.
 
Nâng cao chất lượng kiểm sát
 
Trong năm 2021, Viện KSND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết 717 tin báo, tố giác tội phạm, đạt trên 82%; trong đó, tỷ lệ giải quyết tin báo đúng hạn đạt 100%. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND hai cấp đã kịp thời ban hành trên 700 yêu cầu, kiểm tra, xác minh; 23 kiến nghị  yêu cầu khắc phục vi phạm, 14 kiến nghị phòng ngừa...

Để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND tỉnh tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành. Hằng tuần, Viện KSND cấp huyện báo cáo đầy đủ số lượng tiếp nhận, nội dung yêu cầu xác minh, kết quả xác minh trong tuần và phương hướng xác minh của tuần sau gửi Phòng 1, Viện KSND tỉnh theo dõi. Qua đó, phòng nghiệp vụ kịp thời nắm chắc các tin báo gia hạn, phức tạp, những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn cho cấp huyện, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh phối hợp với các ngành kịp thời xử lý. Đồng thời, mỗi KSV được phân công phải thực hiện nhật ký kiểm sát xác minh tin báo, hằng tuần báo cáo cho lãnh đạo đơn vị về tiến độ xác minh, giải quyết tin báo để lãnh đạo đơn vị có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 
Đối với những tin báo, tố giác tội phạm phức tạp, vướng mắc, lãnh đạo Viện chủ động họp bàn với thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết. Sau khi cơ quan điều tra kết thúc xác minh hoặc ra quyết định không khởi tố đơn vị đều có công văn trao đổi và công văn phúc đáp. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm hoặc những vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì bàn bạc với cơ quan điều tra xác minh nếu có đủ căn cứ thì khởi tố.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc theo dõi, nắm số lượng tin báo chưa chặt chẽ nên vẫn còn một số trường hợp cơ quan điều tra chậm thụ lý tin báo, chậm vào sổ tiếp nhận. Một số tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố phức tạp nên phải gia hạn thời hạn xác minh, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải quyết tin báo.
 
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phạm Thị Kim Liên nhấn mạnh, để khắc phục những hạn chế trên, lãnh đạo đơn vị, KSV các đơn vị phải có giải pháp để nắm chắc việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo của cơ quan điều tra, nhằm đảm bảo 100% tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý và kiểm sát kịp thời như phân công KSV mở sổ theo dõi, hằng tuần phối hợp với cơ quan điều tra đối chiếu số liệu... Phối hợp với công an cấp huyện để nắm chắc tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, KSV tăng cường bám sát tiến độ xác minh và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra để hạn chế việc gia hạn thời hạn xác minh nguồn tin về tội phạm.
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 
 
 

.