Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

15:15, 12/09/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong giai đoạn 2018 - 2023, các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân cho biết, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, phẩm chất là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây được xem là khâu đột phá nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở.
Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Trên cơ sở Đề án Thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm cơ quan chuyên trách LĐLĐ, hằng năm các cấp công đoàn rà soát bổ sung quy hoạch ban chấp hành (BCH), ủy ban kiểm tra (UBKT) và các chức danh trong BCH, UBKT công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng quy định. Công đoàn cấp trên cơ sở phê duyệt quy hoạch BCH, UBKT và tham mưu cho cấp ủy cùng cấp phê duyệt các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 của công đoàn ngành và tương đương được Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý...

Trên cơ sở quy hoạch, các cấp công đoàn đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Từ năm 2018 đến nay, có 100 lượt cán bộ công đoàn tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, có 5 người học cao học, 2 người học đại học, 12 người học cao cấp lý luận chính trị. Các cấp công đoàn cử trên 12 nghìn lượt cán bộ công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Nhờ đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng lên; hoạt động công đoàn có chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ được LĐLĐ tỉnh căn cứ phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của từng cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thực hiện. Việc này nhằm đảm bảo sự đoàn kết, ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là giúp đội ngũ cán bộ cọ sát với thực tế ở cơ sở để trưởng thành. Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện luân chuyển ngang 2 cán bộ, điều động 9 cán bộ và bổ nhiệm 4 cán bộ. 

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cũng chú trọng đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ hằng năm. Các cấp công đoàn dựa trên tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí và căn cứ vào hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của công nhân viên chức để đánh giá, xếp loại cán bộ. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ công đoàn đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng chú trọng việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp công đoàn cũng thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để đề nghị tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 7.028 đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp 5.509 quần chúng vào Đảng.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:15, 12/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.