ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023

17:02, 09/08/2023
.
 

        

-->> Xem và tải Kế hoạch chi tiết TẠI ĐÂY

                     

Xuất bản lúc: 17:02, 09/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.